NieuwsfLex is van Lex Schuijl,
correspondent en verantwoordelijk voor de verslaggeving van de actuele maatschappelijke
en politieke situatie in Harderwijk en Omgeving

NIEUWSFLEX

NIEUWS

SAMENWERKING EEN FEIT

Inleiding

Afgelopen maand vond er een kennismakingsbezoek plaats van de auteurs aan het Inlichtingen Museum gevestigd op LBO (Legerplaats bij Oldebroek) in ’t Harde. Na een positieve ontmoeting in Utrecht is er een samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen professor dr. Bob de Graaff en Lex Schuijl.


De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) werkt samen met de Operationele Inlichtingeneenheid JISTARC om meer transparantie aan burgers te verschaffen. Dat zijn Harderwijker Lex Schuijl die werkt aan zijn historisch verslag over de operationele eenheden 103 JISTARC (Joint Intelligence, Surveillance, Target Aquisation and Reconnaissance Bataljon) en het Defensie Inlichtingen en Veiligheids Instituut (DIVI).


Overeenkomst

De overeenkomst houdt in dat professor dr. Bob de Graaff binnenkort begint aan zijn boek over de MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De doelstelling is om de historie van deze dienst uitgebreid vast te leggen en daarnaast meer openheid van zaken te geven aan de burger.

Afgesproken is dat De Graaff zich zal toeleggen op het schrijven van een historisch naslagwerk over de MIVD en Lex Schuijl dit zal doen over de eerder genoemde operationele eenheden.


Bijschrift foto v.l.n.r.: Peter Leeuwerink, Project Manager Inlichtingen Museum; Kolonel Brouns, Lex en Bob de Graaff.


Bijschrift foto: Kolonel Jos Brouns, commandant JISTARC, ontving in zijn traditiekamer de beide auteurs en begeleidde hen vervolgens richting het museum.

PROF. DR. BOB DE GRAAFF

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) werkt samen met de Operationele Inlichtingeneenheid JISTARC om meer transparantie aan burgers te verschaffen


In een eerder bericht in de regionale bladen de Harderwijker Courant en Het Kontakt werd bekend gemaakt dat Harderwijker Lex Schuijl bezig is aan zijn historisch verslag over de operationele eenheden 103 JISTARC (Joint Intelligence, Surveillance, Target Aquisation and Reconnaissance Bataljon) en het Defensie Inlichtingen en Veiligheids Instituut (DIVI).


Op zijn beurt is bekend geworden dat professor dr. Bob de Graaff binnenkort begint aan zijn boek over de MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De doelstelling is om de historie van deze dienst uitgebreid vast te leggen en daarnaast meer openheid van zaken te geven aan de burger.

Afgesproken is dat prof. De Graaff zich zal toeleggen op het schrijven van een historisch naslagwerk over de MIVD en Lex Schuijl dit zal doen over de eerder genoemde operationele eenheden.


Bijschrift foto: Een hartelijk welkom voor Lex Schuijl in de Universiteit Utrecht door professor de Graaff.PROFIEL DE GRAAFF

Prof. dr. Bob de Graaff is profileringshoogleraar Intelligence en security studies bij de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen. Van 2005 tot 2010 was hij al aan de faculteit Geesteswetenschappen verbonden als bijzonder hoogleraar Politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief, op een leerstoel die in het leven is geroepen door de Stichting Socrates. Van 2007 tot 2009 was hij Nederlands eerste hoogleraar Terrorisme en contraterrorisme aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Bob de Graaff combineerde zijn professoraat in Utrecht met een hoogleraarschap met dezelfde leeropdracht aan de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) in Breda.

DEFENSIE WIL KENNIS VAN SCHUIJL

CULTUREN DOORGRONDEN ALLERBELANGRIJKST

Hij is eenvoudig en bescheiden. Je zou niet vermoeden dat Lex Schuijl, een gewone mede-Harderwijker, een belangrijke, soms cruciale rol heeft gespeeld in de conflictbeheersing in oorlogsgebieden.


Achter de voordeur van zijn appartement in Drielanden werkt hij aan een laatste opdracht van Defensie: een boek voor de militaire Inlichtingendiensten. Waar de eenheden van kunnen leren als ze bij een conflict worden ingezet. De gepensioneerde Schuijl kan niet vertellen hoe hij soms aan zijn inlichtingen kwam. In het kader van de nationale en internationale veiligheid moeten sommige zaken geheim blijven. Als militair bij de Inlichtendienst, vervulde hij een uiterst belangrijke rol bij onder meer de NAVO.


REBELLENLEIDERS

Vele deuren van parlementen, ministeries, gouverneurs, ambassadeurs en van rebellenleiders, gingen voor hem open. “Ik wist hoe ik ze moest aanspreken, wist veel van hun achtergronden en belangen. Gewoon door zelfstudie. Ik verdiepte me in hun identiteit, geschiedenis en achtergrond”.

Zijn grootste kracht bleek het doorgronden van culturen. Schuijl weet maar al te goed hoe belangrijk een eigen cultuur en identiteit is. “Ik ben een kind van een Thaise moeder en Nederlandse vader. Hij legde als krijgsgevangene de Birma spoorlijn aan. Ik heb een grote identiteitscrisis gekend. Ik had niet twee, maar zelfs drie identiteiten. Nadat ik alles over mijn achtergrond had onderzocht, besloot ik Nederlander te zijn”. Schuijl werd uitgezonden naar vele con¬flictgebieden, onder meer als groepscommandant van een doelopsporingseenheid in Bosnië, voormalig Joegoslavië. “Onze taak was om met speciale apparatuur de schietende partij te lokaliseren. We maakten toen kennis met de gruwelijkheden die door de partijen werden begaan. Dat was traumatisch, ook voor mijn jonge jongens. Al die doden, ook van burgers in huizen”. Schuijl besloot zich te specialiseren in een goede voorbereiding van eenheden in oorlogsgebieden. Hij maakte het tot zijn persoonlijke missie om kennis te vergaren.


CONFLICTEN

“Ik verdiepte mij in politieke conflicten, ploos uit wie de boeven waren en wat die wilden. Mijn kennis deelde ik met de top van Defensie. Om deze kennis in te zetten werd ik uitgezonden en kreeg ik uiteindelijk alle vrijheid om te onderhandelen met de verschillende leiders van groeperingen”. Een groot succes boekte Schuijl in Macedonië, met de etnische Albanese rebellenleider Ali Ahmeti. “Ik vroeg hem: hoe kun je je jongens in de steek laten, nu de kans zich voordoet om democratisch gekozen te worden? Ahmeti luisterde, won de verkiezingen en kwam in het parlement. Dat gaf veel voldoening”. Schuijl schrijft nu een “dikke pil” voor Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten. “Ik heb er vijf jaar de tijd voor, maar heb er haast mee. Ik ben tenslotte al zeventig”. Terrorisme-expert Beatrice de Graaf ondersteunt het werk van Schuijl met een voorwoord.

(Bron: Het Kontakt 170419)

INTERN NIEUWS VANUIT DE HARDERWIJKER COURANT

Lex is recentelijk 70 jaar geworden. Hieperdepiep…Hoera! Namens iedereen van harte gefeliciteerd Lex.


Jenny heeft als eindredacteur van de Harderwijker Courant veel contact met Lex. De woorden van Jenny (dank je wel Jenny!) zeggen veel over Lex: Anderen zitten op die leeftijd achter de geraniums en bemoeien zich niet meer met het

maatschappelijk leven, voor Lex gaat dat absoluut niet op.

Lex is drukker dan ooit: hij is bezig met het schrijven van nog een boek (hij schreef er al één een aantal jaren geleden), voert de eindredactie van het Harderwijker wijkblad De Hoorschelp, draagt bij aan de uitgaven van de historische vereniging in Harderwijk, is bezig voor de website Harderwijkse Zaken en is al ruim tien jaar de bevlogen en enthousiasten correspondent voor de Harderwijker

Courant!


Lex móet zijn tijd wel nauwgezet indelen, anders komt deze zeventigjarige elke dag gewoon tijd te kort. Dat indelen doet de veteraan uiteraard met militaire precisie! Dat militaire krijgt natuurlijk extra aandacht: veteranendagen, herdenkingen, Lex vergeet nooit daar melding van te doen. Deze maand maakte hij nog een mooi verslag van de opening van de nieuwe opleidingslocatie Kranenburg en Veiligheidsdag Landstede in Harderwijk door niemand minder dan onze minister van defensie, Ank Bijleveld.


En Lex nam zijn kans waar: met onze Minister van Defensie Ank Bijleveld op de foto!


Of nam Ank de kans waar, met Lex op de foto?


En nog steeds jong! Een mooiere leeftijd om nog van alles te ondernemen is er gewoon niet! Van harte, Lex, nog vele jaren, veel schrijfsels, veel onderwerpen, veel gezondheid en ook een beetje geluk!

WERKZAAM VOOR HET VITTEPRAETJE VAN HERDEREWICH

Ook in 2018 heeft de redactie van het Vittepraetje het mooie kwartaalblad weer kunnen voorzien van informatieve artikelen. Zoals elk jaar zijn er 4 Vittepraetjes verschenen, die elk een omvang hadden van 24 pagina’s op A4-formaat. Elke uitgave bevatte een hoofdartikel, zoals de ’40 jaar gerookte paling’, ‘Eibert den Herder’, ‘De Infanterie in Harderwijk’ en ‘De asbeststeenfabriek van Harderwijk’.


Verder zijn diverse artikelen opgenomen over interessante personen en opmerkelijke zaken uit de geschiedenis van Harderwijk, zoals bijvoorbeeld ‘Stanislaus van Harderwijk’, ‘Een verdoemd Pandorabeeld in de tuin van de Essenburgh’, ‘De Heks van Harderwijk’, ‘De Arkemheenpolder en Harderwijk’, ‘De Zuiderzeesteunwet’, ‘5 generaties Gezusters De Lange’ en ‘Een scheepsramp verdicht’.


In 2018 bestond de redactie uit Gijsje Verwijs-ten Hove, die al vele jaren de eindredactie verzorgt en Ed van der Heijden, hoofdredacteur en mijzelf. Aan het eind van het jaar is Jan Ruijne ook tot de redactie toegetreden.


Om de inhoud zo divers mogelijk te maken willen wij zoveel mogelijk artikelen over verschillende onderwerpen plaatsen. De redactie heeft een beroep gedaan op auteurs om de aangeleverde artikelen kort en bondig aan te leveren. De redactie ontvangt graag artikelen van leden, die iets over de geschiedenis van Harderwijk of Hierden schrijven of geschreven hebben. In principe niet langer dan 4 pagina’s A4, inclusief de afbeeldingen. Wij bedanken iedereen, die hebben bijgedragen aan de verschijning van onze bladen in 2018.

ENIGE NIEUWSITEMS


KONINKLIJKE AANDACHT

OGB Design

Klik hier voor het redactioneel stuk


MARK RUTTE IN DE DIALOOG

OGB Design

Klik hier voor het redactioneel stuk


STICHTING INDISCHE HARDERWIJKERS

OGB Design

Klik hier voor het redactioneel stuk


REGIONALE VETERANENDAG

NOORD-WEST VELUWE 2019

OGB Design

Klik hier voor het redactioneel stuk


Klik op een foto voor een vergroting