NieuwsfLex is van Lex Schuijl,
correspondent en verantwoordelijk voor de verslaggeving van de actuele maatschappelijke
en politieke situatie in Harderwijk en Omgeving.

NIEUWSFLEX

WERKZAAMHEDEN

HARDERWIJKSE ZAKEN

Harderwijkse Zaken is hét lokale platform voor actualiteiten en ondernemers. Op dit platform heb ik het genoegen, mijn steentje bij te mogen dragen met het aanleveren van actuele nieuwtjes, gebeurtenissen en feiten over Harderwijk en Hierden.

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING HERDEREWICH

Binnen de redactie van het Vittepraetje, het kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging, kan ik ingaan op de inhoudelijke diepgang van de verschillende onderwerpen.
Met plezier snuffel ik in de materie om op zoek te gaan naar de historische achtergrond en feiten die daarbij horen.
De belangstelling voor dit historisch naslagwerk is voor mij de motivatie om hiermee verder te gaan.


De verschenen bijdragen van mijn hand:

  • Terug naar historische grandeur van het oude stadhuis (jaargang 21, nr. 1, maart 2017)
  • Hotel Baars en bewoners in de loop der eeuwen
    (jaargang 21, nr. 3, september 2017)
  • Dries van den Berg: 40 jaar gerookte paling
    (jaargang 22, nr. 1, maart 2018)
  • Gezusters de Lange
    (jaargang 22, nr. 4, december 2018)

WIJKVERENIGING DRIELANDEN

In het periodiek te verschijnen informatieve blad van de wijkvereniging Drielanden, De Hoorschelp, bestaat mijn bijdrage uit het aantrekken van potentiele adverteerders.

Dit wijkblad wordt in een oplage van 5500 exemplaren huis-aan-huis verspreid.


Geïnteresseerden kunnen zich bij me aanmelden voor meer informatie. Daarnaast draag ik bij aan het schrijven van artikelen om de cohesie in de wijk te bevorderen en de wijkbewoners te informeren over de wijk.

VETERANEN VERHALEN NOORD-WEST VELUWE

Verschillende keren is het voorgekomen dat veteranen, met een andere missie dan voormalig Nederlands-Indië, mij vroegen waarom zij hun verhaal niet kwijt kunnen.


Welnu, hier is die mogelijkheid geschapen om kosteloos ook hun verhalen voor het nageslacht te bewaren. We hebben helaas één beperking moeten opleggen. Het gaat om Veteranen woonachtig in de regio Noord-West Veluwe.

Verhalen en belevenissen van zowel veteranen uit WOII, onder oorlogsomstandigheden, alsmede van veteranen die bijgedragen hebben aan missies in het kader van Vredesoperaties bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld. Daarbij behoren ook de ‘jonge’ veteranen die nog in militaire dienst zitten.

HISTORISCH OVERZICHTSBOEK INLICHTINGEN &

VEILIGHEID - JISTARC (Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance commando)

Dit overzichtsboek is op dit moment in bewerking en gaat enige jaren duren. Het gaat bestaan uit een samenvatting van eerder verschenen werken met een aanvulling tot de huidige situatie van JISTARC. Voorwoord voor dit nieuwe boek wordt geschreven door prof. dr. Beatrice de Graaf, Hoogleraar en voorzitter van de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen & Global Governance aan de Universiteit van Utrecht, binnen het strategische thema Instituties.


Hieronder een klein stukje tekst die Beatrice de Graaf voor Lex heeft geschreven:


Intelligence: ‘Life long learning’ door Beatrice de Graaf.


Wat zijn militaire inlichtingen, en wat doet een militaire inlichtingendienst? Die vraag is verraderlijk simpel, want het antwoord daarop is per plaats, tijd, soort politiek systeem en type Krijgsmacht anders.


Bovendien is de functie en rol van inlichtingen ook sterk van ontwikkelingen op het vlak van technologie en communicatie afhankelijk. Daarom geldt voor inlichtingen hetzelfde motto dat de Universiteit Utrecht inmiddels heeft omarmd: hoe dan ook is het een zaak van ‘life long learning’.


Iets dat dus nooit ‘af’ is. Daarom is het ook zo’n uitstekend idee om een boek over de geschiedenis van de School voor de Militaire Inlichtingendienst (SMID) te schrijven.

Die geschiedenis drukt iedereen in de ‘business’ van inlichtingen met zijn of haar neus op de feiten: onderwijs, training en ontwikkeling van een curriculum op het vlak van inlichtingen is minstens net zo belangrijk als de zaak zelf.


Dat inzicht is in de geschiedenis van militaire inlichtingen van Nederland opmerkelijk genoeg pas heel laat ontstaan.

Graag geef ik bij wijze van voorwoord een paar pennestreken mee, die er vooral toe dienen de relevantie van Lex Schuijls werk verder te onderstrepen.


De Harderwijker Courant is een  locale krant die wekelijks

gratis huis aan huis verspreid wordt.


Hij verleent tevens zijn medewerking aan de lokale nieuwsvoorziening en wetenswaardigheden over Harderwijk en Hierden bij hét lokale platform voor actualiteiten en ondernemers,

Harderwijkse Zaken.


Het team van Harderwijkse Zaken