NieuwsfLex is van Lex Schuijl,
correspondent en verantwoordelijk voor de verslaggeving van de actuele maatschappelijke
en politieke situatie in Harderwijk en Omgeving

NIEUWSFLEX

PRODUCTEN

NA TRAUMATISCHE MISSIE SCHRIJFT HARDERWIJKSE
EX-MILITAIR EEN BOEK VOOR ZIJN OPVOLGERS

Na een traumatische missie in Bosnië wilde hij Defensie de rug toekeren. Maar dankzij een collega belandde Harderwijker Lex Schuijl bij de militaire inlichtingendienst. Over zijn werk daar heeft hij een boek geschreven voor zijn opvolgers. “Als je wilt functioneren in een vreemd land, moet je iets van dat land begrijpen.”


Onvoorbereid vertrok de Harderwijkse militair Lex Schuijl in 1996 op missie naar Bosnië. Hij wist niets van de etnische conflicten tussen Serviërs en Bosniërs. En daar zaten ze, bovenop een berg in de Balkan. Ze sliepen in tenten, weerloos voor vijandelijk vuur. “We zagen hoe een handgranaat werd gegooid, net niet de top haalde, naar beneden rolde en daar ontplofte.”


Schuijl ervoer de acht maanden lange missie als traumatisch. “Ik was woedend. We waren nergens op voorbereid en onze militaire uitrusting was volstrekt onvoldoende. Ik heb daar in acht maanden meer meegemaakt dan anderen in een heel mensenleven. Ik was van plan ontslag te nemen en Defensie te verlaten.”


Een collega wist Schuijl daarvan te weerhouden. Een baan bij de militaire inlichtingendienst zou hem goed passen. Daar hadden ze - een jaar na het drama Srebrenica - dringend bekwame mensen nodig. Schuijl solliciteerde, werd aangenomen en vanaf dat moment voelde hij zich op zijn plek. Zeven jaar zou hij als inlichtingenofficier dienen voor hij met pensioen ging.

In Tenebris Lucens (licht brengend in de duisternis) door Lex Schuijl

Indruk

Twaalf jaar na zijn pensioen werd hij gevraagd een boek te schrijven over het inlichtingenwerk en dan met name de praktijk, het veldwerk. Nu, vijf jaar later, is dat boek af. Het eerste exemplaar werd een week geleden aan de commandant der landstrijdkrachten overhandigd.


“Toen ik bij inlichtingen kwam in 1997 was dat een groep van zo’n twintig, dertig man. Maar na Srebrenica ontstond bij de militaire top het besef dat het Nederlandse leger een goede inlichtingendienst nodig had. Toen ik de dienst verliet was de groep op bataljonssterkte, ongeveer 800 man. Sinds deze maand is het een apart korps: Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia.”


Soldaten die op missie gaan moeten ook iets van de cultuur weten

Na een jaar opleiding kon Schuijl zich toeleggen op het verzamelen van informatie voor toekomstige missies. “Het gaat dan niet louter om militaire zaken, maar de soldaten die op missie gaan moeten ook iets van de cultuur weten. Als je in Afghanistan een huis binnengaat trek je je schoenen uit. Maar niet alleen dat. Als je binnen bent en je gaat zitten doe je dat nooit met je voetzolen gericht naar de gastheer. Dat wordt gezien als een belediging. Als je wilt functioneren in een vreemd land moet je iets van dat land begrijpen.”


Missies

De Harderwijker bereidde missies voor naar Kosovo en Afghanistan. Zelf ging hij in 2000 nog een keer op missie, naar de burgeroorlog in Macedonië. Een internationale troepenmacht probeerde vechtenden uit elkaar te houden. Zes Nederlandse inlichtingenofficieren maakten deel uit van die missie. “Daar hebben we op een professionele manier inlichtingen over de vechtende partijen verzameld”, zegt Schuijl. “Het is mij gelukt om overal en nergens informatie bij elkaar te harken over de belangrijkste opstandelingenleider, Ahmety. Nadat het vechten ophield heb ik hem ontmoet. “Ook begeleidden Schuijl en zijn collega’s van de internationale troepenmacht onder Nederlands commando, de verkiezingen.


Ik heb een positieve rol kunnen spelen in dat conflict en daar ben ik trots op

“Diezelfde opstandelingenleider kwam toen op democratische wijze in het parlement als vertegenwoordiger van de etnische Albanezen, een minderheid in Macedonië.”


Het boek van Lex Schuijl, “De geschiedenis van inlichtingen en veiligheid binnen de Koninklijke Landmacht”, is in eerste instantie bedoeld als studieboek voor alle aankomende inlichtingenofficieren en is nog niet verkrijgbaar in de boekhandel.

TERUG OP HET OUDE NEST

Negen jaar na mijn FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag) in 2003 bij het Ministerie van Defensie, werd mij gevraagd of ik bereid was een nieuw Historisch Totaal Overzicht wilde schrijven over de Inlichtingen & Veiligheidsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht & JISTARC.


Dit beoogde boekwerk bestaat uit een bundeling van de in 1992 uitgegeven ‘kleine geschiedenis van een inlichtingencompagnie - 101 MIDcie’, en de periode hierna tot en met 2003. Na het verschijnen van die publicatie uit 1992, verstreek er een periode van 12 jaar en waren er verschillende ontwikkelingen die grote wijzigingen veroorzaakten in de structuur en het optreden van 101 MIDcie. Na 50 jaar kwam er ook een eind aan de zelfstandige status van de compagnie binnen de KL. De eenheid werd getransformeerd van een op het WarschauPact en het grootschalig conflict gerichte compagnie, naar een multifunctioneel en overal inzetbaar peloton dat een essentieel deel uitmaakte van het ultramoderne en multidisciplinaire 103 ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) bataljon. Opmerkelijk is dat na de oprichting (1 maart 1954) en vestiging van 101 MIDcie in ’t Harde (1955), zij via Nunspeet (1960), Apeldoorn (1963) en Ede (1993) uiteindelijk in 2004 weer op het oude nest in ’t Harde is neergestreken. Dit alles is mede in het boekwerk ‘Terug op het oude nest’ opgenomen.

DE HOORSCHELP - WIJKVERENIGING DRIELANDEN

Een bloeiende wijkvereniging met een site boordevol informatie en achtergronden. De Wijkvereniging Drielanden is opgericht als 'Belangenvereniging Drielanden' op 27 april 1989.


Het Doel van de Wijkvereniging Drielanden is streven naar meer cohesie en contact binnen de wijk. Voor jong en oud. Belangrijker echter nog is het in samenspraak met de bewoners van de wijk en in nauw- en intensief overleg met de Gemeente, zorgdragen voor een veilige-, schone- en vooral ook plezierige wijk om te wonen. Op dit moment telt de wijkvereniging ongeveer 400 leden. Een groot aantal leden stellen tijd en energie beschikbaar om van de wijk een prachtwijk te maken. Ik verzorg hierin de redactie voor dit wijkblad en de PR voor de wijkvereniging Drielanden in Harderwijk.

VITTEPRAETJE

Het Vittepraetje is het kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich uit Harderwijk. De lay-out van het blad is in 2016 geheel vernieuwd. Het verschijnt in kleur en op A4 formaat. In het magazine zijn artikelen opgenomen met een historische achtergrond en het magazine heeft een inhoud van 40 tot 50 pagina’s. De redactie van het Vittepraetje bestaat uit vrijwilligers en ook de bezorgers doen dit op vrijwillige basis. In dit team mag ik ook mijn steentje bijdragen als redacteur.

HET GEZICHT VAN HARDERWIJK

Een gedachten­veranderend fotoboek met Harderwijkers van Nederlandse en migratie-achtergrond. Zo laten we zien dat Hanzestad Harderwijk uit veel culturen is geworden tot wat het nu is.

Petronella Pollinder en Lex Schuijl,

de Harderwijker journalisten.


www.hetgezichtvanharderwijk.nl


HET VITTEPRAETJE


NIEUWJAARSBIJEENKOMST VETERANENCAFE MET UITREIKING
VAN EEN MEDAILLE

Klik hier voor het redactioneel stuk


TERUGBLIK OFFICIËLE OPENING

‘TINY HOUSES’ RAPPAD

Klik hier voor het redactioneel stuk


FOTOGRAFE MARIJN FIDDER
IN DE PRIJZEN

Klik hier voor het redactioneel stuk


JUBILEUM HARDERWIJKS
VISSERSKOOR DE AALZANGERS

OGB Design

Klik hier voor het redactioneel stuk


GERDIEN MORREN

25 JAAR STADSGIDS VAN HARDERWIJK

Klik hier voor het redactioneel stuk


HERINNERINGEN VAN DE LAATSTE STADSBOEREN VAN HARDERWIJK

Klik hier voor het redactioneel stuk


KAPSALON DE KAP-ZONE
IN DRIELANDEN GEOPEND

Klik hier voor het redactioneel stuk


TUINDERSBEDRIJF AAN DE
RAND VAN DRIELANDEN

Klik hier voor het redactioneel stuk


BRANDWEER HARDERWIJK EN HIERDEN

REDACTIONEEL IN DE HOORSCHELP

Klik hier voor het redactioneel stuk


CHARTERVAART HARDERWIJK

CULTUREEL EN HISTORISCH ERFGOED

REDACTIONEEL IN DE HOORSCHELP

Klik hier voor het redactioneel stuk


BUREAU HANDHAVING-ONZE WIJKBOA’S

REDACTIONEEL IN DE HOORSCHELP

Klik hier voor het redactioneel stuk


Klik op een foto voor een vergroting