NieuwsfLex is van Lex Schuijl,
correspondent en verantwoordelijk voor de verslaggeving van de actuele maatschappelijke
en politieke situatie in Harderwijk en Omgeving

NIEUWSFLEX

PRODUCTEN

TERUG OP HET OUDE NEST

Negen jaar na mijn FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag) in 2003 bij het Ministerie van Defensie, werd mij gevraagd of ik bereid was een nieuw Historisch Totaal Overzicht wilde schrijven over de Inlichtingen & Veiligheidsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht & JISTARC.


Dit beoogde boekwerk bestaat uit een bundeling van de in 1992 uitgegeven ‘kleine geschiedenis van een inlichtingencompagnie - 101 MIDcie’, en de periode hierna tot en met 2003. Na het verschijnen van die publicatie uit 1992, verstreek er een periode van 12 jaar en waren er verschillende ontwikkelingen die grote wijzigingen veroorzaakten in de structuur en het optreden van 101 MIDcie. Na 50 jaar kwam er ook een eind aan de zelfstandige status van de compagnie binnen de KL. De eenheid werd getransformeerd van een op het WarschauPact en het grootschalig conflict gerichte compagnie, naar een multifunctioneel en overal inzetbaar peloton dat een essentieel deel uitmaakte van het ultramoderne en multidisciplinaire 103 ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) bataljon. Opmerkelijk is dat na de oprichting (1 maart 1954) en vestiging van 101 MIDcie in ’t Harde (1955), zij via Nunspeet (1960), Apeldoorn (1963) en Ede (1993) uiteindelijk in 2004 weer op het oude nest in ’t Harde is neergestreken. Dit alles is mede in het boekwerk ‘Terug op het oude nest’ opgenomen.

DE HOORSCHELP - WIJKVERENIGING DRIELANDEN

Een bloeiende wijkvereniging met een site boordevol informatie en achtergronden. De Wijkvereniging Drielanden is opgericht als 'Belangenvereniging Drielanden' op 27 april 1989.


Het Doel van de Wijkvereniging Drielanden is streven naar meer cohesie en contact binnen de wijk. Voor jong en oud. Belangrijker echter nog is het in samenspraak met de bewoners van de wijk en in nauw- en intensief overleg met de Gemeente, zorgdragen voor een veilige-, schone- en vooral ook plezierige wijk om te wonen. Op dit moment telt de wijkvereniging ongeveer 400 leden. Een groot aantal leden stellen tijd en energie beschikbaar om van de wijk een prachtwijk te maken. Ik verzorg hierin de redactie voor dit wijkblad en de PR voor de wijkvereniging Drielanden in Harderwijk.

VITTEPRAETJE

Het Vittepraetje is het kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich uit Harderwijk. De lay-out van het blad is in 2016 geheel vernieuwd. Het verschijnt in kleur en op A4 formaat. In het magazine zijn artikelen opgenomen met een historische achtergrond en het magazine heeft een inhoud van 40 tot 50 pagina’s. De redactie van het Vittepraetje bestaat uit vrijwilligers en ook de bezorgers doen dit op vrijwillige basis. In dit team mag ik ook mijn steentje bijdragen als redacteur.

HET GEZICHT VAN HARDERWIJK

Een gedachten­veranderend fotoboek met Harderwijkers van Nederlandse en migratie-achtergrond. Zo laten we zien dat Hanzestad Harderwijk uit veel culturen is geworden tot wat het nu is.

Petronella Pollinder en Lex Schuijl,

de Harderwijker journalisten.


www.hetgezichtvanharderwijk.nl


HET VITTEPRAETJE


JUBILEUM HARDERWIJKS
VISSERSKOOR DE AALZANGERS

OGB Design

Klik hier voor het redactioneel stuk


GERDIEN MORREN

25 JAAR STADSGIDS VAN HARDERWIJK

Klik hier voor het redactioneel stuk


HERINNERINGEN VAN DE LAATSTE STADSBOEREN VAN HARDERWIJK

Klik hier voor het redactioneel stuk


KAPSALON DE KAP-ZONE
IN DRIELANDEN GEOPEND

Klik hier voor het redactioneel stuk


TUINDERSBEDRIJF AAN DE
RAND VAN DRIELANDEN

Klik hier voor het redactioneel stuk


Klik op een foto voor een vergroting